Om Finansbloggeren

Finansbloggeren er en blogg om pengepolitikk og finansmarkeder. Et sentralt tema for bloggen er hvilken betydning pengepolitikken til sentralbanken har hatt for inflasjon og gjeld. Det rettes også søkelys mot konsekvensene av en langvarig lavrentepolitikk.

Om forfatteren

Jeg heter Thomas og har opprinnelig bakgrunn innen matematikk og statistikk fra Universitet i Oslo, og har en mastergrad i matematikk. Jeg har lenge hatt en interesse for finans og økonomi. Jeg har lest bøker om økonomi og investeringsprinsipper. Jeg har også lest teori og vitenskapelige artikler om teorier innen finans. Jeg er nøye med å underbygge påstandene mine med empiri og statistikk hentet fra anerkjente kilder eller vitenskapelige artikler.

Jeg har også en Facebook side med navn «Finansbloggeren» som det er mulig å følge. Finansbloggeren | Facebook

Kontakt: thbergr@online.no