Hvordan investere når det er høy inflasjon?

by

Når inflasjonen er høy, blir pengene mindre verdt. Det er et problem dersom man har sparepenger. Disse taper seg også i verdi. Samtidig er innskuddsrentene lavere enn inflasjonen. Det er derfor lurt å investere en andel av sparepengene for å beskytte seg mot at de taper sin verdi over tid. Men hvordan investerer man når det er høy inflasjon?

En ide er å investere i eiendeler eller selskaper som har virkelig verdi. Disse vil dermed bevare sin verdi selv om pengene blir mindre verdt.

1) Investere i edle metaller eller gull. Gull og edle metaller har en egenverdi. I tillegg er det etterspørsel etter dem. Gull for eksempel brukes til smykker, men også i deler av industrien – for eksempel i elektronikk. Historisk har også gull gitt god beskyttelse mot inflasjon.

2) Aksjer med sterke underliggende verdier som har lav gjeld og betaler utbytte kan også stå seg sterkt når inflasjonen er høy. Disse underliggende verdiene kan være eiendeler som kontanter, verdipapirer, andeler i andre selskaper eller fabrikk, anlegg og utstyr.

De underliggende verdiene til et selskap vil ikke tape seg i verdi dersom pengene blir mindre verdt.

3)  Dette er et råd Warren Buffet ga i et aksjonærbrev fra 1981. Han rådet til å investere i selskaper som kan øke prisene uten at det går ut over salget. Hvis selskapet har merkevarer som er populære, kan de ta et premium. Et premium er et tillegg til den ordinære markedsprisen. Dersom et selskap kan øke prisen på ulike merkevarer, kan de sitte igjen med et større overskudd selv om kostnadene på råvarer øker.