Hvorfor lakseskatt er en dårlig ide

by

Støre -regjeringen kom nylig med et forslag om grunnrenteskatt på 40 % av overskuddet fra produksjon av laks og ørret til lakseselskaper. En økning på 40 % over natten er svært mye bare fordi staten trenger mer penger. Staten har allerede enorme inntekter fra olje, gass og strøm. Likevel har denne lakseskatten vært bejublet av de fleste kommentatorer og aviser. Mange politikere støtter også forslaget. Her er to grunner til at lakseskatten er en dårlig ide:

1) Høyere skatt på en hel næring vil føre til lavere inntjening til lakseselskapene. Lavere inntjening i privat sektor gir lavere verdiskapning som er negativt for økonomien som helhet.

2) En lakseskatt innebærer en massiv overføring av penger fra privat sektor som er mer effektiv og der verdiskapningen er høyere til offentlig sektor med lavere effektivitet og verdiskapning.

Det siste poenget er interessant fordi lakseselskapene og eierne har høy grad av avkastning på investeringene sine. Hva er avkastningene på investeringer i offentlig sektor? All økonomisk empiri tilsier at private eiere og selskaper er bedre til å investere pengene sine og oppnår høyere avkastning enn det offentlig sektor og statlige byråkrater er.

I tillegg gjør høyere skatt det mindre attraktivt å gjøre nye investeringer i lakseoppdrett på norsk territorium. Dette fører til færre arbeidsplasser og lavere verdiskapning. Dette er negativt for økonomien som helhet.