Hva skjer hvis Norges Bank avblåser renteøkningene ?

by

Inflasjonen er for tiden høy. Dette skyldes i stor grad pengetrykkingen som følge av at styringsrenten har vært lav i mange år. Styringsrenten settes som kjent av Norges Bank. Norges Bank må nå øke rentene mye for å få inflasjonen ned. Dette argumenterte jeg for i mitt siste innlegg, se Vil Norges Bank klare å få ned inflasjonen? – Finansbloggeren.Men dette vil ikke Norges Bank gjøre. De vil ikke øke rentene så mye at de risikerer en gjeldskrise eller resesjon.

På et eller annet tidspunkt vil de måtte avblåse renteøkningene til tross for høy inflasjon. Dette må de gjøre av hensyn til økonomien og husholdningene. Høyere renter vil øke rentebelastningen til husholdninger med mye gjeld og føre til lavere økonomisk vekst i økonomien. Dersom Norges Bank skulle fortsette med renteøkningene vil utfallet sannsynligvis være enten gjeldskrise eller resesjon. Norges Bank vil gjøre alt for å unngå disse to utfallene.

Norges Bank kan altså være nødt til å stanse rentehevingene mens inflasjonen ennå er høy. Hvis det skjer, har Norges Bank satt seg selv sjakk matt og tapt kampen mot inflasjonen.  De vil da ikke kunne foreta seg noe mer på grunn av disse hensynene, og inflasjonen blir det den blir. Norges Banks har da satt seg selv sjakk matt fordi det var Norges Bank som satte styringsrenten så lavt i mange år. Dette førte til massiv pengetrykking og inflasjon. Dette har jeg skrevet om i tidligere innlegg.

Hvis Norges Bank mister kontroll over inflasjonen eller er nødt til å stanse rentehevingene, kan man ikke lenger ha tillitt til inflasjonsmålet. For hva betyr et inflasjonsmål på 2 % hvis inflasjonen blir betraktelig høyere enn det i flere år? Hvis for eksempel inflasjonen blir 7 % i år, og 3 – 5 % de neste årene. Det er det vi kan risikere nå.

Vi har en valuta som ikke er garantert av gull slik som under gullstandarden. Under gullstandarden hadde enhver krav på å få vekslet sine sedler om til gull av Norges Bank. Norges Bank garanterte på denne måten kronens verdi gjennom gullstandarden. Inflasjonsmålet er egentlig det eneste som garanterer kronens verdi. Dersom man ikke lenger kan ha tillitt til inflasjonsmålet, kan man heller ikke ha tillitt til kronens verdi.

Kilder:

SSB: Pengemengde. Statistikkbanken (ssb.no)