Pengemengden og inflasjon

by

Pengemengden har økt med over 30 % siden pandemiens begynnelse. Som vi ser av grafen nedenfor økte pengemengden fra ca. 2350 milliarder i februar 2020 til over 3100 milliarder i juni 2022. Dette er økning av antall penger på over 30 % på litt mer enn 2 år!

Denne store økningen i antallet penger skyldes Norges Bank sin pengetrykking. Norges Bank satte som kjent renten ned til 0 % i mai 2020.  For å holde rentenivået kunstig lavt har Norges Bank vært nødt til å låne masse penger til bankene. Dette skjer ved å kjøpe obligasjoner. Problemet er at Norges Bank ikke har disse pengene fra før. For å kjøpe obligasjoner må Norges Bank trykke penger fra intet.

Denne økningen i pengemengden har også skjedd til tross for inflasjonsmålet. Norges Bank må nemlig sørge for at inflasjonen over tid ligger nær 2 %. Dette er fastsatt av Stortinget. Allikevel valgte Norges Bank å sette ned renten som altså førte til en kraftig økning i pengemengden.

Man skulle tro at et inflasjonsmål på 2 % var uforenlig med å øke antallet penger i økonomien med over 30 % på litt mer enn 2 år. Norges Bank var allikevel sikker i sin sak da de våren 2020 satte renten ned til 0 %. De argumenterte som om dette var det eneste riktige å gjøre.

Nå ser vi imidlertid konsekvensene av de rekordlave rentene siden pandemiens begynnelse. Det vi ser nå er en rekordhøy inflasjon som følge av at antallet penger har økt med ca. 30 %. Ikke siden 80 -tallet har vi i Norge hatt en inflasjon på over 6 %. Dette burde Norges Bank ha forstått i 2020. Nemlig at nullrenter og den pengetrykkingen som følger med har potensial til å skape høy inflasjons som varer i flere år. Dette er helt uforenelig med et inflasjonsmål på 2 %.

Kilder:

SSB:Pengemengde. Statistikkbanken (ssb.no)

Forelesningsnotater, ECON 1310 (UI0): pres-penger (uio.no)