Hva er inflasjon?

by

På skolen lærer man at inflasjon er det samme som prisstigning. Man lærer at prisene på alle varer og tjenester stiger for hvert år eller i hvert fall over tid. Dette blir presentert som en naturlov uten nærmere forklaring. For på skolen lærer man ikke om årsakene til inflasjon eller hvorfor prisene hele tiden stiger. Man kan spekulere i grunnen til dette. Men hva er da årsakene til at prisene hele tiden stiger?

Årsaken til inflasjon er at mengden penger i økonomien hele tiden øker, som man ser av grafen fra statistisk sentralbyrå nedenfor.  Det er altså det at det blir mer penger som forårsaker at prisene stiger, for når det blir flere penger så blir pengene mindre verdt. Men hva er årsaken til at antall penger øker over tid?  Det enkle svaret er det finansielle systemet vi har hvor det skapes penger for hvert nytt lån som blir til.

Pengemengden M3 fra 2008 til 2022

Mange tror at når man låner penger i banken så kommer disse pengene fra andres innskudd. Dette er imidlertid ikke hele sannheten. Faktisk er det slik at det skapes nye penger når et lån blir til. For hvert nytt lån oppretter banken nye elektroniske penger. Dette fører til at mengden av penger i økonomien øker for hvert lån som blir til.

  En slik utlånspraksis der nye penger opprettes er derfor å anse som en form for pengetrykking. Denne pengetrykkingen fører til at pengene blir mindre verdt fordi det blir flere penger i økonomien. Dette fenomenet har navnet inflasjon. Det at bankene oppretter nye penger for hvert lån, fører altså til at det blir flere penger og inflasjon.

Denne utlånspraksisen som fører til inflasjon, er ikke heldig for de fleste. Dersom du har sparepenger, blir pengene dine mindre verdt. Som arbeidstaker får du nesten hele lønnsøkningen spist opp av inflasjon. Dersom lønna øker med 3,5 % hjelper ikke dette mye dersom prisene stiger med 3,3 %. Slik har det vært de siste 20 årene

Kilder:

SSB: Pengemengde. Statistikkbanken (ssb.no)

Norges Bank: https://www.norges-bank.no/contentassets/8716a00c7c4f421fbd854400c4b534c2/staff_memo_2013_14.pdf

Forelesning ECON 1310, UIO: https://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1310/v15/pres-penger.pdf