Gjeld og pengetrykking

by

Jeg har skrevet om dagens finansielle system vi har hvor det skapes penger for hvert nytt lån som blir til. Dermed øker hele tiden mengden penger, og pengene blir derfor mindre verdt. Du synes det kanskje er merkelig at bankene kan trykke penger nærmest ut av det blå når du selv må jobbe hardt for hver eneste krone du tjener? Finnes det ingen grenser for hvor mye penger bankene kan trykke gjennom å opprette nye lån.

Det er noen begrensninger på denne utlånspraksisen. Bankene har f.eks krav fra myndighetene til egenkapital og likviditet. Det er også krav til lånetakerens tilbakebetalingsevne når det gjelder privatpersoner. Her kan boliglånsforskriften nevnes som setter krav gjelden ikke skal være mer enn 5 ganger inntekt og at lånetaker skal tåle en renteoppgang på minst fem prosent.  Men til tross for disse kravene til utlån har veksten i utlån vært høy de siste 20 årene, se grafen nedenfor. Grafen nedenfor er hentet fra ssb.no og viser samlet innenlandsk gjeld for husholdninger og foretak.

Gjeldsvekst for perioden 2006 – 2022. Grafen er hentet fra ssb.no

Som vi ser, har gjelden økt fra litt over 1600 milliarder i mai 2002 til ca. 6800 milliarder i 2022. Det har altså vært en enorm vekst i gjelden til tross for de nevnte kravene til utlån, slik som myndighetenes krav til egenkapital og likvididet og boliglånsforskriften. Til tross for disse begrensningene som bankene har på utlån, har altså den innenlandske gjelden mer enn firedoblet seg på 20 år.

Sannheten er at hvor mye bankene låner ut avhenger primært av hvor mange lønnsomme utlånsmuligheter de har. Dersom etterspørselen etter lån er høy, renten er lav, vil bankene også låne ut mye penger. Siden det skapes penger for hvert nytt lån, vil det mengden av penger øke mye når etterspørselen etter lån er høy. Pengemengden har også økt kraftig de siste 20 årene, se Pengemengde. Statistikkbanken (ssb.no). Konsekvensen er at pengene blir mindre verdt og at prisene stiger over tid.

Kilder:

SSB: Pengemengde. Statistikkbanken (ssb.no)

Norges Bank: https://www.norges-bank.no/contentassets/8716a00c7c4f421fbd854400c4b534c2/staff_memo_2013_14.pdf