Da gullstandarden ble opphevet

by

Gullstandarden ble innført av Stortinget i 1873 og nedfelt i pengeloven. Den innebar først og fremst to ting. Kronens verdi skulle tilsvare ca. 0,40 gram gull. I tillegg hadde Norges Bank en plikt til å veksle sedler om til gull. Norges Bank måtte dermed ha nok gull til å kunne innfri krav om veksling. Følgelig måtte antallet penger i økonomien stå i et visst forhold til gullmengden i Norges Bank. Med andre ord: antallet penger i økonomien kunne ikke være veldig mye større enn et visst antall ganger gullbeholdningen til Norges Bank.

Gullstandarden satte derfor satte en øvre grense for mengden av penger i økonomien. Av denne grunn fantes det også en grense for hvor mye penger Norges Bank kunne trykke til enhver tid. Trykket Sentralbanken for mye penger, sto den dermed i fare for ikke å kunne innfri krav om innveksling av sedler til gull. Sentralbanken måtte derfor begrense pengetrykkingen. Gullstandarden var ment for å garantere pengenes verdi gjennom gull, samtidig som det var en garanti mot inflasjon som følge av for mye pengetykking.

 Den 27.september 1931 ble gullstandarden opphevet i Norge, samtidig med at Storbritannia og mange andre europeiske land gjorde det samme. Det at gullstandarden ble opphevet betydde at Norges Bank ikke lenger måtte ha nok gull til å kunne innfri krav om veksling. Norges Bank hadde nemlig ikke lenger plikt til å veksle om sedler til gull. Følgelig trengte ikke antallet penger i økonomien å stå i et visst forhold til gullmengden i Norges Bank. Plutselig fantes det heller ikke noen grense for hvor mye penger Norges Bank kunne trykke. Faktisk setter lovene som har vært gjeldene siden 1932 svært få begrensninger på hvor mye penger som kan trykkes – eller hvor mye penger Norges Bank kan øke pengemengden gjennom forskjellige tiltak.

Konsekvensene av at gullstandarden ble opphevet, er inflasjon på flere hundre prosent siden 1931. Pengenes verdi målt mot gull har falt hele 99 % siden gullstandarden ble opphevet.